Selectati limba:
 • Română
 • English
 • RO 19 – ”Iniţiative în Sănătatea Publică”

  Proiect RO 19.11 "Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul hematologiei si oncologiei pedriatice in Romania prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate"

  Program

  Program RO 19 – ”Iniţiative în Sănătatea Publică” finanțat în cadrul Granturilor Norvegiene 2009-2014, Operator de Program - Ministerul Sănătății


  România beneficiază de asistență financiară prin Granturile Norvegiene 2009-2014, având ca obiectiv să contribuie la reducerea disparitaților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare prin sectorul prioritar RO19 
  “Inițiative în sănătatea publică”.

   

  Operatorul de program pentru acest sector a fost desemnat Ministerul Sănătății, care are ca obiectiv “îmbunatațirea sănătății publice și reducerea inegalitaților în domeniul sanitar”.

   

  Valoarea programului este de 26,592,941 euro din care:

  - 85% Granturi Norvegiene –22,603,999.85 euro;

  - 15% co-finanţare Ministerul Sănătăţii – 3,988,941.15 euro.


  Perioada de implementare este 16 ianuarie 2014 - 30 decembrie 2017.

   

  Rezultate aşteptate ale programului sunt:

  1. Îmbunătăţirea prevenirii şi tratării bolilor contagioase (inclusiv HIV/ SIDA şi TB);

  2. Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar;

  3. Prevenirea sau reducerea bolilor cauzate de un stil de viaţă nesănătos.


  Strategia programului este acea de a se concentra pe îmbunătățirea indicatorilor de sănătate relevanți din România. În ceea ce privește sănătatea, populația României are unii dintre cele mai nefavorabili indicatori din toată regiunea europeană, nu numai de la nivelul UE. Obiectivele noii strategii a Ministerului Sănătății pentru perioada 2014-2020 (aprobată în noiembrie 2014) vizează reducerea disparităților în starea de sănătate a populației din România, comparativ cu UE prin asigurarea accesului garantat și la prețuri accesibile a serviciilor de sănătate. Astfel, obiectivele planificate a fi finanțate prin Granturile Norvegiene 2009-2014 sunt legate de această abordare strategică.

   

  Programul pune accent pe asistența medicală primară, inclusiv asistenta pentru copii și bătrâni, se adresează nevoilor specifice ale grupurilor minoritare cu accent pe populația Roma dar în același timp contribuie la consolidarea asistenței medicale primare în termeni de cantitate și calitate a serviciilor oferite.

   

  Programul vizează implementarea activitatilor în arii geografice bine delimitate care au fost selectate pe baza datelor statistice existente (prevalență a HIV și TB, zonele sărace, comunitățile de romi dezavantajate) și care justifică intervenția.

   

  Grupurile vulnerabile (copii, adolescenți, persoane de etnie romă, persoane infectate cu HIV/SIDA, hepatita B și C, Tuberculoză și Tuberculoză rezistenta la medicamente) reprezintă ținta principală a programului.

   

  Programul se derulează prin implementarea a 8 proiecte predefinite, după cum urmează:

  - RO 19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creșterea capacităţii de control a Tuberculozei”;

  - RO 19.02 „Îmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”;

  - RO 19.03 „Întărirea Reţelei Naţionale de mediatori Romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome”;

  - RO 19.04 ”Intervenţii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viaţă în România”;

  - RO 19.05 “Largirea gamei și îmbunatățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite”;

  - RO 19.06 “Cresterea capacitatii sectorului de sanatate românesc sa puna in aplicare programe de screening organizat pentru cancerul adecvat la interventii de detectare precoce eficiente”;

  - RO 19.10 “Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice”;

  - RO 19.11 “Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în Romania, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”.

   

  http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/ 

  sursa: Ministerul Sanatatii